Skip to content

Uddannelse i regnerativ ledelse / 2024

Den Regenerative Leder

En 6 måneders transformativ uddannelse for dig, som ønsker at lære hvordan du og din organisation kan navigere i en kompleks og foranderlig verden, samtidig med at du skaber større trivsel for dig selv, dine medarbejdere og den større omverden – med naturen som samarbejdspartner og vejviser

Næste uddannelseshold starter 3. april 2024, og der er kun få pladser tilbage.

6 gode grunde til tage uddannelsen Den Regenerative Leder

 • Du får dyb indsigt i og erfaring med regenerativ ledelse, som er en af de nyeste og mest transformerende ledelsesfilosofier i dag.
 • Du får hjælp og støtte til at integrere din nye viden og indsigter i regenerativ ledelse igennem hele forløbet.
 • Du får ro og tid til at fordybe dig i regenerativ ledelse på 6 fysiske moduler i natursmukke omgivelser.
 • Du får ro og tid til væren og refleksioner alene i naturen og sammen med dine medstuderende.
 • Du bliver undervist af nogle af de mest førende eksperter og undervisere fra Danmark og udlandet i regenerativ ledelses- og organisationsudvikling.
 • Du får et fortrolig rum og stærkt netværk med de øvrige deltagere, som kan nære og støtte dig i din regenerative rejse under og efter uddannelsen.

12 hele undervisningsdage i smuk natur fordelt på 6 moduler og 7 online session med førende eksperter… mere end 100 timers undervisning

Uddannelsens opbygning

For at være en regenerativ leder i denne tid, må bringe det hele menneske bedst muligt i spil. Det indebærer bl.a. en kobling mellem vores indre tilstand og handlinger samt vores intellektuelle forståelse og vores kropslige sansning.

På uddannelsen vil du opleve, at de indre dimensioner af bæredygtighed og regenerering vægtes lige så højt som de konkrete regenerative handlinger du igangsætter som led i din deltagelse på uddannelsen. I begyndelsen af uddannelsen vil de indre dimensioner, dvs. din indre tilstand, din bevidsthed og kvaliteten af dine relationer med andre, dig selv og den større omverden være det primære fokus. Årsagen til det er, at vores indre tilstand og kvaliteten af vores opmærksomhed og bevidsthed er helt afgørende for kvaliteten af vores handlinger, og deres effekt på omverdenen.

Derudover lægger vi stor vægt på, at du får en intellektuel forståelse for de udfordringer, som er kendetegnende for vor tid og de tilgange og løsninger, som de kalder på samtidig med at du får en direkte og kropslig oplevelse og erfaring af det.

For at skabe en regenerativ omstilling har vi dels brug for at aktivere vores tænkende sind og vores intellekt og dels vores kroppe, sanser og følelser.

På uddannelsen vil vi således arbejde med at opøve viden om naturens intelligens og principper, træne at tænke i overensstemmelse med hvordan naturen fungerer og bringe inspirerende eksempler og øvelser i spil, som skaber en dyb forståelse for det regenerative ledelsesfelt, og vores egen rolle ind i det. Samtidig vil vi praktisere nærvær og en dybere forbindelse med os selv, hinanden og naturen, hvor vi lærer direkte fra naturen og fra det sted inden i os selv, hvor vi, når vi er i forbindelse med det, ved hvad der er det rigtige at gøre.
Sideløbende med at vi arbejder med at skabe det nødvendige indre skifte i vores væren, tænkning og måde at relatere til os selv, andre og omverdenen på, så arbejder vi med at integrere denne nye viden og indsigter ind i deres ledelse og organisationer. Det vil være forskelligt hvad hver enkelt deltager vælger at fokusere på og arbejde med.

For at støtte deltagerne til at integrere regenerativ ledelse i praksis lægger vi stor vægt på at skabe et stærkt læringsfællesskab. Det betyder, at vi løbende vil lytte ind i hvilke læringskonstellationer der er behov for, for at vi bedst muligt kan støtte, nære og krydsbestøve hinanden.

En mere formel og fast del af læringsfællesskabet vil være vores online integrationsmøder. Når vi kommer hen til maj måned og har skabt et videns- og erfaringsmæssigt fundament, vil vi begynde at arbejde mere målrettet på at integrere regenerativ ledelse i praksis. Onlinemøderne vil blive faciliteret af Din Van Helden, som har stor ekspertise og erfaring med regenerativ ledelses- og organisationsudvikling.

I løbet af uddannelsen vil deltagerne desuden udvikle eller igangsætte et eller flere regenerative eksperimenter eller prøvehandlinger, hvorigennem de anvender deres nye viden og indsigter fra uddannelsen. På modul 6 vil alle deltagerne præsentere deres eksperimenter eller prøvehandlinger og de erfaringer, som de har høstet i processen for resten af gruppen.


Alt dette får du

 • 12 hele undervisningsdage i smuk natur fordelt på 6 moduler
 • Ophold på nogle af de mest natursmukke retreat-steder i Danmark med udsøgt forplejning
 • Onlineundervisning, hvor du får hjælp og vejledning fra eksterne eksperter i regenerativ ledelses- og organisationsudvikling til at integrere de regenerative principper ind i din ledelse og organisation
 • Mere end 100 timers undervisning

Læs evt. mere om regenerativ ledelse her:

”Den vigtigste lederuddannelse du kan tage: At bidrage til en virksomheds bæredygtige transformation kræver helt nye lederegenskaber og helt ny viden. Uddannelsen giver unik indsigt i og redskaber til regenerativ ledelse – som skaber bæredygtige virksomheder og øget trivsel i organisationen. Uddannelsen er noget af det mest berigende, jeg har deltaget i. Den er stærk indholdsmæssigt, med nyskabende og evidensbaseret viden. Den er desuden meget nærværende og professionelt faciliteret. TAK”.

Trine Plambech, Director of Digital Sustainability, Alexandra Instituttet.

Uddannelsens målgruppe

Du er leder, har ledelsesmæssigt ansvar eller arbejder på anden vis med ledelses- og organisationsudvikling.
Som deltager på uddannelsen skal du forvente og være villig til, at du også kommer til at arbejde med dig selv på et mere personligt plan. Regenerativ ledelse tager afsæt i det hele menneske og vores indre såvel som den ydre verden.

Du skal også være klar på, at tilbringe masser af tid i smuk natur sammen med en gruppe af inspirerende og ligesindede ledere, som du indgår i et stærkt læringsfællesskab med.

Derudover kan du måske genkende dig selv i følgende:
Du ønsker at bruge dit lederskab til løfte din organisation, så den i højere grad bidrager positivt til medarbejderes trivsel, kreativitet og produktivitet samt til omverdenen (naturen, lokalsamfund, interessenter og samarbejdspartnere mv.).

Du er optaget af hvordan du kan skabe en organisation, som bedre kan tilpasse sig fremtidens store forandringer, samtidig med at dine medarbejdere og kollegaer trives.

Du er optaget af hvordan du kan øge din egen indre ro og klarhed og derved stå stærkere i dig selv som leder.

Du er desuden åben for at få ændret din måde at se og forstå verden på og din egen rolle i den.

Modul 1

Regenerativ selvledelse

Dybere og systemisk forståelse for roden til vores kriser
Nærværs-praksisser
Indre resiliens
Naturforbindelse

Kirsebærgården, Odsherred
Inkl. fuld forplejning

3. – 4. april 2024
Fra kl. 10.00

På modul 1 sætter vi det regenerative ledelsesparadigme ind i den kontekst, som det udspringer af, nemlig de systemiske udfordringer og kriser, som vi står i lige nu, og dermed tydeliggør vi, hvorfor regenerativ ledelse er svaret på nogle af vor tids største udfordringer og kriser.

På modulet lægger vi samtidig kimen til at kultivere en bevidsthed om, hvordan levende systemer opererer og hvilke faktorer der er afgørende for deres og vores egen resiliens (modstandsdygtighed og tilpasningsevne).

Vi vil stille skarpt på og få erfaring med et af de helt fundamentale aspekter for den regenerative leder, nemlig vores indre tilstand og vores måde at forstå og relatere til vores omgivelser, herunder naturen på. Vores tilstand af sind, og måden vi tænker om og relaterer til os selv og omverdenen på, påvirker alt omkring os og de valg, vi træffer. Som regenerativ leder er det bl.a. afgørende, at vi lærer at skabe en forbindelse til det sted i os, som er modigt, sandt og vist. Det sted i os som ved, hvad der er det rette at gøre i en given situation. Fundamentet for dette er, at vi er mindfulde og i kontakt med os selv.

Med et solidt afsæt i forskning vil du få erfaring med forskellige effektive mindfulness-metoder og måder hvorpå du kan skabe en dybere relation til naturen. De direkte effekter af disse praksisser er bl.a. restitution af vores mentale ressourcer samt en oplevelse af mere ro og klarhed.

Modul 2

Rytmer & cyklusser

Livets rytmer og cyklusser
Rytmer og cyklusser i regenerativ selvledelse
Rytmer og cyklusser i den regenerative organisation
Den resiliente organisation

Nørreskoven v. Furesøen, Værløse
Medbring mad og drikke

25. april 2024

Alt liv på Jorden er i konstant bevægelse (undtaget frø, som kan ligge i dvale længe). Kigger vi nærmere, så vil vi se, at bevægelserne ofte er rytmiske, og at de findes overalt i både lille og stor skala. Kigger vi endnu dybere, vil vi opdage, at disse rytmer er afgørende for, at livsnødvendige cyklusser kan eksistere.

Med vores moderne liv har vi mennesker i høj grad skabt en ubalance i vores naturlige rytmer og cyklusser, herunder ikke mindst i relation til vores arbejdsliv. Det har nogle store konsekvenser for vores trivsel, sundhed og effektivitet.

På dette modul vil vi derfor dykke dybere ned i hvordan vi kan integrere naturlige rytmer og cyklusser i vores liv og i vores organisationer, og dermed skabe rammerne for en markant højere menneskelig trivsel og effektivitet samt en organisation, som er langt mere resilient.

Modul 3

Organisationen som et økosystem

Masterclass i sociokrati og medledelse
Psykologisk tryghed og feedback i organisationen
1 dag alene i naturen

Skoven Kalder, Ryd, Sverige
Inkl. fuld forplejning

19.-21. maj 2024 (over pinsen)

Modulet er uddannelsens eneste 3-dages modul og det er en skøn blanding af meget fokuserede oplæg og øvelser samt en hel dag alene i naturen.

På modulet vil du få en dybere indsigt og afprøve konkrete metoder i sociokrati, også kendt som dynamisk ledelse. Sociokrati er en styreform, som i høj grad afspejler hvordan alt levende (naturen) organiserer sig. Sociokrati er baseret på medledelse fremfor hierarki. Med sociokratiske strukturer og processer er det muligt at skabe en meget effektiv og agil organisation, hvor beslutninger træffes tættest på opgaverne af de medarbejdere, som arbejder med dem. Det skaber en høj grad af ejerskab og motivation samtidig med at organisationen bliver langt mere forandringsparat og dermed i bedre stand til at være levedygtig i en verden i fuld forandring.

Vi kommer også til at arbejde med aspekter som er afgørende for at skabe psykologisk tryghed og hvordan der kan etableres en sund feedback kultur i organisationen.

På modulet vil der også blive indlagt en hel dag, hvor du vil tilbringe alenetid i naturen uden eksterne forstyrrelser. Vores kroppe, hjerner, nervesystem, følelser og sind er udviklet sammen med og i naturen igennem millioner af år, men de fleste af os lever et liv meget langt fra det naturlige, hvilket medfører mange spændinger og blokeringer fysisk og tankemæssigt. Naturen kan bl.a. hjælpe os til at give slip og restituere, og når vi tilbringer længere nærværende tid alene i naturen skaber vi uundgåeligt en dybere forbindelse med os selv og alt det smukke og intelligente liv, som vi deler hjem med. For mange mennesker er det en transformerende oplevelse, og et afsæt til at skabe dybe forandringer i ens personlige og professionelle liv.

Dette modul vil til dels foregå på engelsk, da den regenerative ledelses- og orgaisationsfacilitator Din Van Helden vil være med som underviser.

Modul 4

Organisationen i et større økosystem

Organisationens effekt på og afhængighed af dets større økosystem
Regenerative partnerskaber og samarbejder
Regenerative eksperimenter og prøvehandlinger

Røsnæs, Kalundborg (overnatning i naturen)
Inkl. fuld forplejning bestående af uforglemmelig bålmad fra regenerativt landbrug

19.-20. juni 2024

Levende organismer overlever, udvikler og tilpasser sig forandringer ved at indgået partnerskaber, symbioser og samarbejder med hinanden. Et sundt økosystem er netop karakteriseret ved et højt antal forbundne organismer, som er afhængige af hinanden for deres trivsel og overlevelse.

Vores organisationer er også levende organismer, som indvirker på og er dybt afhængig af andre organismer (kunder, investorer, samarbejdspartnere og naturen mv.) og den generelle sundhed i det større økosystem.

Regenerative forandringer og løsningerne på tidens komplekse udfordringer skabes og plejes derfor kun i det rette samspil med hinanden, og når vi giver os selv og fællesskaberne de bedste livsbetingelser for samarbejde og udvikling.

På modulet får du en række redskaber fra det kollektive ledelsesparadigme og dets praksisnære værktøjskasse. Du vil bedre forstå og forbedre dine egne kollektive ledelseskompetencer til at indgå i og facilitere forandringsskabende samarbejde. Du vil få redskaber til bedre at mestre samarbejdsprocesser i projekter og partnerskaber og skabe de bedste betingelser for at de bliver levende og succesfulde. Det vil være med fokus på dialog, processer, engagement, kollektiv intelligens, innovationskraft og samhørighed med den større kontekst.

På dette modul kommer du også til at udvælge et eller flere regenerative eksperimenter eller prøvehandlinger, som du ønsker at fokusere på resten af uddannelsen. Det kan være noget du allerede har arbejdet med på uddannelsen, som du ønsker at fordybe dig yderligere i, eller det kan være nye regenerative praksisser eller metoder, som du ønsker at afprøve.
Der er ikke krav til omfanget af dine eksperimenter eller handlinger. Det afgørende er, at du afprøver noget, som du har en formodning om vil bidrage til en regenerativ udvikling, som giver værdi for dig, din organisation eller den omverden, som din organisation er en del af.

Modul 5

Fordybelse og integration

Integrering og opsamling efter behov
Fordybelse og sparring vedr. eksperimenter og prøvehandlinger
Videre skridt i din regenerative ledelse

Sted annonceres senere (overnatning i naturen)
Inkl. fuld forplejning bestående af uforglemmelig bålmad fra regenerativt landbrug

 

28.-29. august 2024

For at kunne skabe og implementere nye regenerative praksisser, metoder og indsatser er det væsentligt, at vi trækker os selv ud af hverdagens gøremål og dedikerer tid og rum for fordybelse. Det kan være rigtig svært i et travlt hverdags- og arbejdsliv.

Dette modul dedikerer vi til, at du kan fordybe dig og få den støtte og sparring, som du har behov for ift. implementering af den eller de regenerative eksperimenter og prøvehandlinger, som du har valgt at igangsætte. Dagene bliver derfor designet og faciliteret ud fra den enkeltes og holdets ønsker og behov.

Du kan dog være sikker på, at der vil være masser af nærvær, smuk natur og værdifuldt samvær med de øvrige deltagere og underviserne – ligesom på alle de øvrige moduler.

Modul 6

Høst og fejring

Høst og deling af deltagernes indsigter og erfaringer
Certificering
Fejring

Kirsebærgården, Odsherred
Inkl. fuld forplejning

18.-19. september 2024

Dette modul bliver først og fremmest en høst og en fejring af al den erfaring, læring og visdom, som vi har skabt sammen på uddannelsen.

På modulet vil hver enkelt deltager formidle den læring og de erfaringer, som hun eller han har tilegnet i løbet af uddannelsen, og derefter vil der være tid til dialog med resten af gruppen, som kan stille åbne, nysgerrige og uddybende spørgsmål.

Der er ingen formkrav til præsentationen, men som forberedelse til modulet sender deltagerne inden modulet en beskrivelse af deres ”produkt” og deres høstede erfaringer til underviserne.

Modulet afsluttes med certificering og fejring.

Online-workshops og møder

Foruden de seks fysiske moduler vil vi også mødes online i alt syv gange igennem forløbet. Online-møderne har til formål at hjælpe dig til at integrere din nye viden og indsigter ind i din ledelse.

Der er to forskellige typer af online-møder.
På fem af møderne vil der blive faciliteret øvelser og workshops, som bl.a. vil hjælpe dig til at stå stærkere i dine værdier og dit formål, samt opnå større klarhed over din rolle som regenerativ leder. Disse møder vil dels blive faciliteret af Din Van Helden og dels af Andres Roberts. De er begge anerkendte internationale eksperter og facilitatorer i regenerativ ledelses- og organisationsudvikling. Disse sessioner vil foregå på engelsk.

To af møderne er såkaldte ”visdoms-cirkler”. På disse møder har du mulighed for at bringe en konkret udfordring eller problemstilling op, og du vil dels få hjælp og støtte til at anskue problemstillingen fra det sted i dig der er modigt, vist og sandt samtidig med, at du vil blive spejlet og få input fra gruppen.

Regenerativ Ledelse – Modulzoversigt uddannelse 2024

”Det har været meget inspirerende at lære om og af naturen, som vi har gjort på uddannelsen. Jeg har fået utrolig meget værdifuldt med både ift. selvledelse, ledelse af andre og generelt ift. det regenerative mindset. Vi har brug for at udbrede regenerativ ledelse mest muligt, så jeg håber, at mange andre ledere også vil give sig selv den gave at deltage på uddannelsen.”

Annemarie Meisling, Global Head of Corporate Affairs, Chr. Hansen


Naturen

Naturen er vores primære læremester inden for regenerativ ledelse, og derfor foregår størstedelen af uddannelsen selvfølgelig udenfor i smukke naturområder. Her vil du blive guidet til at (gen)etablere en dybere forbindelse med naturen via forskellige øvelser og nærværs-praksisser. Du vil også lære om og blive inspireret af hvordan naturen f.eks.:
_
Samarbejder og organiserer sig
_
Opererer med individuel og fælles formålsbestemmelse
_
Skaber resiliente og agile organismer og systemer
_
Er i konstant flow med cyklusser og rytmer


Væren

Din indre tilstand og kvaliteten af din væren og bevidsthed er essensen i dit regenerative lederskab. Din tilstand påvirker konstant dine omgivelser og den styrer din tænkning, måden du møder og anskuer verden på og dine handlinger. En rød tråd igennem uddannelsen er derfor viden om og erfaring med hvordan du kan sætte dig selv i den mest ressourcestærke tilstand. Du vil bl.a. få erfaring med:
_
Forskellige nærværs-praksisser, herunder naturbaseret mindfulness
_
Hvordan naturen kan hjælpe dig til at restituere og balancere din indre tilstand
_
Hvordan du holder fokus på det vigtigste, også under travlhed og forandringer
_
Hvor transformerende det er, at etablere en daglig egen-praksis


Tænkning

Du vil lære at forstå verden systemisk og tænke i helheder, relationer og cirkulære sammenhænge, som er en afgørende forudsætning for at skabe en organisation, som er regenerativ indadtil og udadtil. I løbet af uddannelsen vil du bl.a. lære at:
_
Tænke mere i helheder og sammenhænge frem for i dele og fragmenter
_
Forstå principperne for hvordan levende systemer opererer


Handling

Når du har fået lagt dit fundament, så retter vi fokus på at integrere din nye viden og indsigter i din ledelse og organisation. Du kommer til at udvikle eller igangsætte et eller flere regenerative eksperimenter eller prøvehandlinger, hvor du anvender din nye viden og indsigter fra uddannelsen i praksis. Til dette får du hjælp og sparring fra undervisere, eksterne eksperter og resten af dit hold. Eksempler på eksperimenter eller prøvehandlinger kan være:
_
Initiering af nye regenerative partnerskaber og samarbejder
_
Afprøvning af en mere rytmisk og cyklisk arbejdskultur
_
Afprøvning af nye regenerative mødeformer, f.eks. baseret på sociokrati
_
Udvikling af regenerative værdier eller ”code of conduct” i samarbejde med medarbejderne
_
Afprøvning af nye beslutningsprotokoller baseret på selvledelses-principper

Dine undervisere og facilitatorer på uddannelsen


Tina Gliese, Founder Og Partner I Center For Regenerativ Ledelse

Tina Gliese
Tina er stifter af uddannelsen Den Regenerative Leder. Hun har en master i teknologisk og socio-økonomisk planlægning fra Roskilde Universitet og har 15 års erfaring med at lede og faciliteret bæredygtige projekter og forandringsprocesser. Hun har 20 års erfaring med meditation og er uddannet instruktør i naturbaseret mindfulness. Derudover er hun nørd inden for systemisk tænkning og naturens intelligens. Tina videreuddanner sig lige nu som facilitator i sociokrati, som er en styreform til selvorganisering og selv- eller medledelse.

Tina er primær underviser og facilitator på uddannelsen, og underviser bl.a. i regenerative principper, systemisk tænkning, sociokrati, mindfulness og naturforbindelse.

Hvad siger tidligere deltagere på uddannelsen om Tina?

 • Tina har en fantastisk ro og evner at skabe et meget trygt rum i gruppen til at arbejde på et meget dybere plan end på andre mere klassiske lederuddannelser.
 • Hun har en naturlig autoritet og er en super dygtig facilitator og guide.
 • Hun er en fantastisk formidler med en stor viden inden for regenerativ ledelse.
 • Tina kan det helt særlige at hun lever sin praksis. Hun ’walk the talk’ – det er en meget stor inspiration.

Sissel Lea Nielsen

Sissel Lea Nielsen
Sissel er antropolog, tidligere leder og arbejder med systemisk organisations- og ledelsesudvikling. Sissel er optaget af at genskabe menneskers forbindelse til naturen, sig selv og hinanden og faciliterer workshops for organisationer og virksomheder i naturen. Sissel er uddannet naturterapeutisk mindfulness instruktør og stifter af JORDNÆR, hvor hun underviser i naturbaseret mindfulness.

Sissel er primær underviser og facilitator på uddannelsen. Hun underviser i mindfulness og naturforbindelse.

Hvad siger tidligere deltagere på uddannelsen om Sissel?

 • Hun har en særlig evne til at sætte sig ind i deltagernes faglige og personlige problematikker.
 • Sissel har et stort nærvær, dyb viden og evner at tune ind på det menneske hun står overfor.
 • Sissel er meget dygtig til at guide mindfulnessøvelser, der giver dyb ro og nærvær og hendes naturforståelse og brug af naturens rum giver en særlig værdifuld og kropslig læring.

Din Van Helden
Din har stor erfaring inden for regenerativ ledelses- og organisationsudvikling. Hendes arbejde er forankret i organisatorisk læring, naturforbindelse og systemisk tænkning. Hun er grundlægger af ’OD for life’ (Organizational Development for life), programleder på Bio-Leadership Fellowship og grundlægger af virksomheden Grounding. Din er desuden elev af den anerkendte lærer John P. Milton, som er en af verdens helt store kapaciteter, når det kommer til at forbinde sig med naturen – både den indre og ydre natur.

Din hjælper deltagerne online til at integrere den nye regenerative viden og indsigter ved at facilitere processer, som fordyber deltagernes autentiske relation til sig selv og hinanden. Din deltager i øvrigt fysisk på modul 3 som medunderviser.

Hvad siger tidligere deltagere på uddannelsen om Din?

 • Hun er en helt særlig underviser, som på kort tid formår at stille spørgsmål, der virkelig kan rykke folk et nyt sted hen.
 • Din har en utrolig evne som menneskekender og vejleder, og man fornemmer med det samme Dins store visdom.
 • Hun er en af de mest betydningsfulde formidlere af regenerativ ledelse jeg har mødt.

Jacob Fink Ferdinand

Jacob Ferdinand
Jacob er optaget af, hvordan vi som individer og organisationer skaber bæredygtige transformationer ved at blive kollektive ledere og mestre vores egne liv, gennem fælles handling i stærke partnerskaber, og større samarbejdende økosystemer. Han praktiserer dette gennem et kollektivt ledelsesparadigme og partnerskabsprocesser, som co-founder og partner i Center for Kollektiv Ledelse og med en baggrund som Facilitator fra Collective Leadership Institute i Tyskland. Han er ved siden af arbejdet i Center for Kollektiv Ledelse selvstændig miljøkonsulent og har beskæftiget sig med bæredygtighed, miljø, partnerskaber og samarbejdsprocesser i mere end 25 år.

Jacob vil facilitere en workshop i mestring af bæredygtige og regenerative forandringer i samspil med omverdenen som kollektiv leder på modul 4.

Jacob er ny underviser på uddannelsen.


Andres Roberts

Andres Roberts
Andres’ er founding partner i The Bio-Leadership Project, en bevægelse, som har til formål at transformere ledelse og menneskeskabte systemer ved at arbejde med naturen. Han er også co-founder af Way of Nature UK, hvor han guider transformerende solo-ture i naturen. Han kombinerer en systemisk tilgang til læring og innovation, principper fra oprindelige kulturer med en dyb omsorg og respekt for det at lære med og som en del af naturen. I dag arbejder han med organisationer som Patagonia, Natura & Co, the Environmental Funders, Aviva Investors m.fl.

Andres’ vil lede en halv dags online workshop, som skaber en dybere bevidsthed om de forskellige nødvendige roller der er behov for i en regenerativ omstilling, og hvilke roller vi hver især påtager os.

Hvad siger tidligere deltagere på uddannelsen om Andres?

 • Andres er en af de stærke internationale stemmer inden for regenerativ ledelse.
 • Han er en stærk formidler af det regenerative.
 • Han har et super interessant projekt, og han formår at tage os med ind i sit projektrum.

Chanette Lindgren

Chanette Lindgren
Chanette er en entreprenant og visionær leder. Som pioner inden for feltet i Danmark indførte hun sociokrati som ledelsesform i organisationen Fonden Skovhaven i begyndelsen af 2017. Chanette sætter altid mennesket i centrum, og er eksponent for en dialogisk ledelsesstil baseret på tillid og frisættelse, hvor den enkelte medarbejder ses og løftes i forhold til sine specifikke kompetencer, og dermed gives mulighed for at yde sit bedste.

Chanette vil dele ud af alle sine erfaringer med sociokrati, herunder sikring af psykologisk tryghed, en velfungerende feedback kultur og ikke mindst væredygtighed på arbejdspladsen.

Hvad siger tidligere deltagere på uddannelsen om Chanette?

 • Det har været meget spændende og værdifuldt at høre Chanette fortælle om regenerativ ledelse og medledelse i praksis.
 • Chanette delte generøst ud af sin store viden og erfaring om hvordan sociokrati kan fungere og berige en arbejdsplads, og hvad man som leder skal være obs på for at få det til at fungere i praksis.

Ashley Pollock

Ashley Pollock
Ashley er ’Head of Transformation & Culture i den internationale virksomhed Vivobarefoot. Med hjælp og vejledning fra den regenerative ledelsesekspert Giles Hutchins har Vivobarefoot gennemgået en stor regenerativ omstilling internt i organisationen såvel som ift. deres aftryk på omverdenen. Ashley står i spidsen for den indre transformation i Vivobarefoot.

Ashley vil fortælle om Vivobarefoot’s regenerative rejse og besvare alle de spørgsmål, som holdet må have.

Hvad siger tidligere deltagere på uddannelsen om Ashley?

 • Det var utrolig spændende at høre Ashley fortælle om Vivobarefoot’s regenerative rejse.
 • Det var berigende at lytte til en kvinde, der har skabt øget konkurrencekraft og transformeret en virksomhed med regenerativ ledelse.

Tilmelding og pris

Den Regenerative Leder er en transformativ uddannelse for ledere, som ønsker at gå forrest og vise vejen til hvordan vi kan lede og organisere på måder, hvor vi får livet i og omkring os til at blomstre samtidig med at vi skaber en mere robust og agil organisation. Dette indebærer, at du som deltager er åben for at se dig selv, din organisation og omverdenen med nye friske øjne og også har lyst til at etablere en daglig nærværs-praksis. Derudover indebærer det, at du kan være aktivt deltagende på uddannelsen med et minimum af fravær.

Din investering i at transformere dig selv og dit lederskab er:

52.000 kr. ekskl. moms

Vi udbyder enkelte pladser til reduceret pris.

Det er muligt efter aftale at betale i rater.

Du tilmelder dig en uforpligtende optagelsessamtale ved at udfylde nedenstående blanket (hvis du ansøger om en plads til reduceret pris, bedes du begrunde det i skemaet).


Du er tilmeldt uddannelsen, når vi har modtaget din indbetaling. Du kan omkostningsfrit annullere din tilmelding til uddannelsen op til 60 dage før start på modul 1. Herefter er din tilmelding bindende.


  Du er meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende samtale.
  mail@centerforregenerativledelse.dk
  Telefon 60 60 90 40

  ”Uddannelsen har givet mig helt nye perspektiver på ledelse og ikke mindst ledelse af bæredygtig omstilling, som jeg har været dybt optaget af gennem mit mangeårige virke. Noget af det meget væsentlige i regenerativ ledelse er anerkendelsen af, at det jo er mennesker som skaber forandringerne, og derfor er det så vigtigt med fokus på sig selv som leder og på organisationen for at lykkes. I Sct. Hans Have står vi over for en spændende tid i forandring, og min deltagelse på uddannelsen har givet mig uundværlig inspiration, refleksionsrum, sparring og støtte i en periode, hvor jorden skulle gødes og nyt vokse frem. Det har på alle måder været berigende at være med på uddannelsen.”

  Tina Unger, direktør i Sct. Hans Have

  Back To Top