skip to Main Content

Book en workshop eller et forløb for din virksomhed

Skal din virksomhed være en regenerativ rollemodel og frontløber?

Center for Regenerativ Ledelse designer og afholder skræddersyede workshops og længere forløb i naturen for virksomheder, som ønsker at blive mere regenerative indadtil og udadtil samt at blive bedre rustet til at tilpasse sig en kompleks verden med store og pludselige forandringer.

Vi kender begrebet regenerativ fra biologien, hvor det bruges til at beskrive egenskaber i organismer og miljøer, som f.eks. er i stand til at genopbygge og genskabe sårede eller tabte kropsdele og beskadiget miljøer, som nedbrændte skove og græsningsarealer.

Ligeledes skaber regenerative virksomheder optimale betingelser for trivsel og sundhed for medarbejdere, kunder, samarbejdspartnere og for planeten.

 

Regenerative virksomheder og naturforbindelse

Regenerative virksomheder har indset, at vi må være, tænke og handle i overensstemmelse og balance med naturen for at genoprette sundhed og trivsel for mennesker og for planeten. Dertil kommer, at vi må sørge for at ruste vores virksomheder til hurtigt at kunne tilpasse sig store forandringer. Det gør vi ved at (gen)forbinde os med naturen på to afgørende måder:

1_
Vi tager ved lære af og implementerer den intelligens og de principper, som er styrende for alt liv på Jorden. Konkret kan naturen f.eks. lære os hvordan vi kan organisere os, (sam)arbejde og vækste på måder som skaber sundhed og trivsel for mennesker og planeten samt øger agiliteten i en organisation.

2_
Vi lærer og får erfaring med, hvordan vi kan øge vores nærvær og forbindelse med os selv (indre natur), hinanden og den ydre natur. Når vi gør det, så opnår vi en langt større indre ro og klarhed som bevirker, at vi har mere overskud, bliver mere innovative og resiliente. Over tid oplever de fleste mennesker også at få en dybere relation til naturen, hvilket forskning viser er en stærk motiverende faktor for at agere mere bæredygtigt og regenerativt.


Sådan arbejder vi

1_
Indledende samtale
Vi indleder samarbejdet med et uforpligtende møde, hvor vi drøfter jeres konkrete ønsker og eventuelle udfordringer.

2_
Udarbejdelse af tilbud

Vi sender et tilbud til jer på en workshop eller et forløb, som er skræddersyet til jeres specifikke behov og ønsker.

3_
Løbende dialog ved længere forløb
Ved større opgaver har vi altid en løbende dialog, hvor vi ”tjekker ind” og evaluerer undervejs. På den måde kan vi justere og tilpasse forløbet, så vi sikrer, at det imødekommer jeres behov og ønsker bedst muligt.

4_
Evaluering

Vi følger op med en fælles evaluering. På den måde sikrer vi, at I kan få svar på evt. spørgsmål og vi kan komme med input til hvordan I bedst muligt arbejder videre med værktøjerne og metoderne.

Oplev hvordan naturen kan vise vejen til at skabe en regenerativ virksomhed

Dette kan I opnå

Regenerative virksomheder er modsvaret på de indre og ydre bæredygtighedskriser- og tendenser vi står i. Den indre bæredygtighed handler om, hvordan vi bevæger os væk fra stress og udbrændthed og i stedet lærer hvordan vi kan skabe virksomheder, der opbygger mennesker og skaber maksimal trivsel samtidig med at virksomheden er tilpasningsdygtig og agil. Den ydre bæredygtighed handler om den påvirkning vores virksomheder har på de ydre omgivelser, naturen og klimaet. Regenerative virksomheder anerkender, at indre og ydre bæredygtighed hænger sammen og indvirker på hinanden. Regenerative virksomheder adresserer derfor begge aspekter.

Det kan lyde meget ambitiøst og svært opnåeligt, men det er vigtigt at huske på, at der er mange indgangsveje, tempi og niveauer hvormed man kan begynde at skabe en mere regenerativ virksomhed. Vi starter der, hvor det giver mest mening for jer og vi skræddersyer workshops og forløb sammen med jer, så de passer til jeres specifikke behov og ønsker. Alle workshops og forløb foregår helt eller delvist i smukke naturområder.

 

I kan bl.a. opnå erfaring med og få indsigt i:

  • Hvordan I skaber en arbejdskultur, som fremmer sundhed og trivsel blandt medarbejderne.
  • Hvordan I skaber en mere resilient og agil organisation, som er langt bedre rustet til at imødekomme en kompleks og foranderlig fremtid samtidig med at medarbejderne er i trivsel.
  • Hvordan I bedre forløser den menneskelige innovationskraft og evnen til at tænke helhedsorienteret
  • Hvordan I kan skabe et regenerativt værdifællesskab på tværs af virksomheden
  • Hvordan I kan styrke virksomheden som løftestang til at skabe en regenerativ forandring, der rækker ud over virksomheden selv.

Kontakt os for uforpligtende samtale.
mail@centerforregenerativledelse.dk
Telefon 60 60 90 40

Back To Top