skip to Main Content

Styrende principper

Vi hjælper fremtidens ledere med at være, tænke og handle i overensstemmelse og balance med vores indre menneskelige natur og den ydre natur – til fordel for mennesker, virksomheder og planeten.

De styrende principper for Center for Regenerativ Ledelse:

 

Naturen er vores mentor
Naturen er vores primære samarbejdspartner og vejviser. Vi anerkender vigtigheden af, at vi føler os forbundet med den, og vi ønsker at tage ved lære af den og integrere dens intelligens i alt hvad vi gør. Derfor sidder naturen med til bords ved alle beslutninger vi træffer. Det betyder, at vi bevidst forholder os til hvad naturen ville gøre, hvis den havde en stemme i beslutningen, og vi søger altid at inkorporere naturens intelligens og dens ”interesser” i alle de beslutninger vi træffer.

Det vi gør udadtil, gør vi også indadtil
Vi praktiserer selv det, som vi står for, dvs. vi integrerer nærværs-praksisser, kropsforbindelse, naturforbindelse samt naturens intelligens i vores arbejde og organisation og eksperimenterer løbende med forskellige praksisser og metoder i den henseende. Vi er undersøgende og eksperimenterende frem for at holde fast i overbevisninger og evt. begrænsede mindsets.

Livets intelligens kommer til udtryk igennem os
Vi øver os kontinuerligt i at tillade, at livets flow og intelligens kan udfolde sig og komme til udtryk igennem os i stedet for at styre og kontrollere livet i og udenfor os selv. Det indebærer bl.a. at vi nogle gange tør at blive stående i uvished og usikkerhed. Indsigter og løsninger kræver nogle gange skal have tid for at folde sig ud.

Empati og ordentlighed er i vores dna
Vi søger altid at kommunikere og opføre os ordentligt og respektfuld over for alle de mennesker vi er i kontakt med. Vi anerkender vigtigheden af at lytte med tålmodighed og nærvær samt gøre os umage med forstå hinanden.

I takt med at vi vækster vokser vores generøsitet
Når organismer og systemer vækster på bæredygtig vis i naturen, så skaber de samtidig bedre betingelser for andre livsformer. Vi ønsker at være så generøse som muligt, det vil bl.a. sige, at vi stiler efter at tilbyde ressourcer og ydelser, hvor alle har mulighed for at være med. Vi vil meget gerne vækste, så vi kan gøre en endnu større forskel i verden, men altid kun i det omfang, at vi er 100 % tro overfor vores formålsbeskrivelse og principper.

Vi hjælper fremtidens ledere med at være, tænke og handle i overensstemmelse og balance med vores indre menneskelige natur og den ydre natur – til fordel for mennesker, virksomheder og planeten.

Vores fire hovedfokusområder er:

Inspiration og videndeling via bl.a. foredrag, podcast, artikler og blogindlæg

Netværk og samskabelse for og med aktører som deler vores livssyn

Skræddersyede workshops og forløb for virksomheder og organisationer

Transformativ uddannelse: ’Den Regenerative Leder’ for fremtidens ledere

Back To Top