Skip to content

Om CfRL

Vi hjælper fremtidens ledere med at være, tænke og handle i overensstemmelse og balance med vores indre menneskelige natur og den ydre natur – til fordel for mennesker, virksomheder og planeten.

Hvorfor Center for Regenerativ Ledelse (CfRL)

Vi står ved en skillevej i menneskehedens historie. Videnskaben fortæller os, at vi har det næste årti til at bøje kurven for DHG-udledningen, hvis vi skal undgå de mest katastrofale konsekvenser af klimaforandringerne. Dertil kommer biodiversitetskrisen og forurening af vores vand, luft og jord samt ikke mindst en menneskelig stress-epidemi. Alle disse kriser er sammenhængende og selvforstærkende og udspringer i bund og grund fra den samme rod, nemlig vores ubalancerede og usunde relation til livet i og omkring os.

Tiden er nu til, at vi stopper med at udpine livet i os selv, hinanden og naturen for kortsigtede mål, og begynde at beskytte og reparere de økosystemer (individer, teams, organisationer, naturen mv.), som vi er en del af. Derudover må vi se i øjnene, at vi uundgåeligt kommer til at opleve store konsekvenser af de kriser vi har skabt langt ind i fremtiden, som vil forandre det økonomiske, sociale og politiske landskab markant. Vores evne til at bevare en indre ro og klarhed er helt afgørende, for at vi kan respondere klogt på konsekvenserne af disse kriser.

Hos Center for Regenerativ Ledelse tror vi på, at løsningen ligger i at (gen)skabe nærværende, respektfulde og empatiske relationer – med os selv, hinanden og naturen, samt at vi lærer om og integrerer naturens intelligens i vores liv og de organisationer vi indgår i.

Det kalder på en ny form for ledelse af os selv og andre. Det kalder på regenerativ ledelse.

 

Hvad vi gør

Vi faciliterer, udvikler og deler viden og metoder til at (gen)skabe nærværende, respektfulde og empatiske relationer med os selv, hinanden og naturen, samt til at integrere naturens intelligens i vores liv og organisationer. Vores arbejde har rødder til gamle visdomstraditioner, moderne videnskab og evidensbaserede praksisser.

Vi ønsker at bidrage til at samle og styrke det regenerative ledelsesfelt og samarbejde med en diversitet af aktører og organisationer, som deler vores livssyn. Vi mener nemlig, at det er helt afgørende, at vi mønstrer en stærk og fælles indsats nu, for at gøre det til normen at vi er, tænker og handler i overensstemmelse med vores indre menneskelige natur og den ydre natur – til fordel for mennesker, virksomheder og planeten.

Tina Gliese, founder og partner i Center for Regenerativ Ledelse

Tina Gliese
Founder og partner i CfRL

Linkedin

Tina har en baggrund som cand.techn.soc, proceskonsulent og facilitator af bæredygtige forandringsprocesser samt er uddannet instruktør i naturbaseret mindfulness. Hun har initieret, iværksat, ledet og faciliteret bæredygtige projekter og forandringsprocesser gennem 15 år.

Systemisk tænkning og fokus på de underliggende strukturelle, relationelle og individuelle årsager til bæredygtighedskriserne, har været styrende igennem hele hendes karriere. Hun er specialiseret i at designe og lede bæredygtige (samskabelses)processer med mange forskellige aktørtyper, som genererer indsigt og motiverer til bæredygtig og regenerativ handling. Tina har desuden praktiseret meditation og naturbaseret mindfulness i mere end 20 år.

Vores fire hovedfokusområder er:

Inspiration og videndeling via bl.a. foredrag, podcast, artikler og blogindlæg

Netværk og samskabelse for og med aktører som deler vores livssyn

Skræddersyede workshops og forløb for virksomheder og organisationer

Transformativ uddannelse: ’Den Regenerative Leder’ for fremtidens ledere

Center for Regenerativ Ledelses råd

Formålet med Center for Regenerativ Ledelses råd er at styrke og løfte centret i henhold til vores formål og styrende principper.


Rådet består af:

Karen Blincoe

Karen Blincoe

Karen har arbejdet inden for bæredygtighedsfeltet i mere end 30 år, hvor hun har opbygget og ledet forskellige organisationer. Hun har bl.a. været direktør for det progressive universitet i England Schumacher College, som arbejder med indre og ydre bæredygtighed. Derudover har hun grundlagt og været direktør for den erhvervsdrivende fond ICIS, som havde til formål at fremme bæredygtighed bl.a. via uddannelsesaktiviteter og så har hun været med til at skabe Chora Connection – Center for Bæredygtighed og Resiliens (i dag Chora 2030), hvor hun har været både direktør og bestyrelsesformand. I dag sidder hun bl.a. i bestyrelsen for Chora 2030 og Samsø Energiakademi og har lige udgivet en bog om bæredygtighed: Achieving Sustainability – The Ultimate Human Challenge.

Du kan læse mere om hende og bogen på www.karenblincoe.dk

Annemarie Meisling

Annemarie Meisling

Annemarie er en international anerkendt leder, som har drevet bæredygtige transformationer i den private sektor, der bl.a. har bidraget til, at den globale bioscience-virksomhed Chr. Hansen flere år i træk har rangeret helt i toppen af verdens mest bæredygtige virksomheder. Derudover har hun ekspertise inden for bl.a. formålsdrevet ledelse og regenerativ ledelse. Hun har arbejdet i førende internationale virksomheder, som Novo Nordisk, COWI, IFC, Verdensbanken og Dansk Industri. I dag er hun Senior Director i Corporate Affairs, ESG & Sustainability hos Chr. Hansen samt en efterspurgt Key note speaker og strategisk rådgiver.

Annemarie er særligt optaget af at udvikle stærke teams, som skaber den nødvendige organisatoriske udvikling samtidig med at medarbejdernes trivsel er i højsædet.

Mads Kjøller Damkjær

Mads Kjøller Damkjær

Mads er managing partner i Tomorrow Projects. Tidligere har Mads haft ledende stillinger som fondsdirektør samt i tech, design- og konsulentfirmaer, og har startet og solgt flere virksomheder. Mads har arbejdet med bæredygtighed og cirkulære løsninger i de sidste 20 år, fra biomimicry design og cradle to cradle over cirkulære forretningsmodeller og regenerativ jordbrugsudvikling. Han har undervist og holdt oplæg på universiteter som Yale School of Management og Royal College of Art. Mads er uddannet designer fra Det Kongelige Akademi, har studeret MBA samt studeret organisatorisk adfærd på Stanford University og ledelse på Harvard School of Business. Mads er rådgiver for seniorledere om ledelse og kulturændring, en sparringspartner for deres teams og en mentor for nye ledere. Mads er særligt optaget af hvordan vi kan skabe bedre organisationskulturer og et fundament for nye ledere der motiveres af distribueret og engagerende lederskab.

Dorte Riis Hensen, Partner

Dorte Riis Hensen

Designer og indehaver af Manometer Visuel Kommunikation, som rådgiver og arbejder med grafisk at visualisere organisationer og virksomheders budskaber. Har fokus på kunder, som har en holdning og ønsker at skabe en positiv forandring. Dorte startede i 2015 Best Foot Forward, der arrangerer vandreture, livskraftevents med saunagus og havbad – med et grundliggende ønske om at få flere med ud og forbinde sig med naturen. Vi er skabt af natur og til natur.

Dorte er partner og visuel investor i Center for Regenerativ Ledelse.

Trine Plambech, Regenerativ Leder

Trine Plambech

Trine Plambech er Director of Digital Sustainability og ansvarlig for Alexandra Instituttets forretningsområde Digital Bæredygtig Omstilling og anses som en af de førende eksperter på området digitainability (DIGItal + susTAINABILITY).

Trine er optaget af ledelse og af hvordan man bedst leder bæredygtig transformation, herunder hvordan man skaber følgeskab og få engangeret kunder, medarbejdere og værdikæde i den bæredygtige transformation. Hun er endvidere optaget af menneskelig adfærd og har stor viden om, hvorfor mennesker agerer (eller ikke agerer) bæredygtigt – og hvordan man igennem adfærdsdesign kan udforme (digitale-) produkter/services, så de inviterer til bæredygtig adfærd og skabe engagement.

Trine er en engageret innovationskonsulent, ledelsesrådgiver og foredragsholder. Hun har mangeårig erfaring med digitalisering, adfærd, ledelse og bæredygtighed og har samarbejdet med en lang række danske offentlige og private virksomheder om strategisk digital bæredygtig transformation, hvor der er taget hensyn til klima, biodiversitet, ressourcer og gode liv for alle.

Sune Kjems

Sune Kjems

Sune er partner i ViaDesign og har over 20 års erfaring med at hjælpe organisationer med at innovere ydelser og transformere arbejdsgange. Han er en af Danmarks førende specialister i design thinking, service design og transformation design og bliver brugt som coach af ledere, rådgiver i organisationer og designer af forandringsprocesser og -strukturer. Udover dette er Sune medlem af Danmarks Designråd og underviser i bæredygtig ledelse, design thinking, transformationsledelse og visdomstraditioner fra oprindelige folk.

Han er uddannet i visuel kommunikation på Det Kgl. Akademis Designskole og yderligere certificeret i Transformation Leadership fra Being First, Strategic Sustainability fra The Natural Step og The Way of the Human fra IndiLife.

Sune er særlig optaget af at styrke ledere, forandringsagenter og specialister gennem at løfte deres mod og bevidsthedsniveau, så de kan lykkes med at skabe bæredygtige organisationer.

Nyhedsbrev

Skriv dit navn og din email-adresse i felterne herunder for at modtage vores nyhedsbrev.

Back To Top